Εξετάσεις

Λεόντειος – Εξετάσεις DΑΝ Tae Kwon Do (23/6/2018)Α.Σ. ΣΑΤΖΑ – Εξετάσεις GUP Tae Kwon Do (3/6/2018)Λεόντειος – Εξετάσεις DΑΝ Tae Kwon Do (27/1/2018)