Ο.Α.Κ.Α. Προπόνηση Νοέμβριος 2013

Ο.Α.Κ.Α. Προπόνηση Νοέμβριος 2013 - Δήμητρα Κοροκίδα

Δήμητρα Κοροκίδα

Προετοιμασία της προπονήτριας του συλλόγου μας Δήμητρας Κοροκίδα στο ΟΑΚΑ

Δείτε φωτογραφικό υλικό ΔΡΟΜΟΣ 2013