ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ – Σεμινάριο Πούμσε (13-14/1/2018)

Με δύο αθλητές συμμετείχε ο Σύλλογος μας στο Σεμινάριο Πούμσε, που πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2018, απο τον κορυφαίο Δάσκαλο της Kukkiwon Master Ik Pil Kang!
Ανδριά Ευγενία
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης