ΓΛΥΦΑΔΑ – Απονομή DAN Tang Soo Do (7/5/2017)

Συγχαρητήρια στους αθλητές μας!

Μουτεβελή Διονύσιο – 2o Dan
Νικητάκη Βίκτωρα 1o Dan
Τσοκανά Παναγιώτη1o Dan
Κάππο Αναστάσιο – 1o Dan