Μαύρη Ζώνη TSD – Σάτζα

Μαύρη Ζώνη 3ο DAN

Κοροκίδα Δήμητρα

Μαύρη Ζώνη 2ο DAN

Μουτεβελής Διονύσιος

Μαύρη Ζώνη 1ο DAN

Μπούσμπουρα Μαρία

Νικητάκης Βίκτωρας

Κάππος Αναστάσιος

Τσοκανάς Παναγιώτης