Εξετάσεις

Εξετάσεις Μαύρων Ζωνών-DAN Tang Soo Do (2/7/2018)Εξετάσεις GUP Tang Soo Do (28/6/2018)