Βραβεύσεις

Α.Σ. Σάτζα – Απονομή Διπλωμάτων Μαύρης Ζώνης Tang Soo Do (5/3/2019)