Μαύρη Ζώνη HKD – Σάτζα

Μαύρη Ζώνη 3ο DAN

 Κοροκίδα Δήμητρα

Μαύρη Ζώνη 2ο DAN

Τερζής Ευστράτιος

Πετσίνης Αλέξανδρος

Μαύρη Ζώνη 1ο DAN

      Τόλιας Θεόδωρος
   Κοροκίδας Αναστάσιος
     Νικητάκης Βίκτωρας
  Πετρούλιας Παναγιώτης
    Νυκτερίδης Νικόλαος
        Δρόσου Ισμήνη
    Μπαδόλα Αναστασία
 Ταγκούλης Κωνσταντίνος