Μαύρη Ζώνη HKD – Σάτζα

Μαύρη Ζώνη 3ο DAN

 Κοροκίδα Δήμητρα
  

Μαύρη Ζώνη 1ο DAN

Τόλιας Θεόδωρος
Κοροκίδας Αναστάσιος
Τερζής Ευστράτιος
Νικητάκης Βίκτωρας
Πετρούλιας Παναγιώτης
Νυκτερίδης Νικόλαος
Δρόσου Ισμήνη
Πετσίνης Αλέξανδρος