Εξετάσεις

Εξετάσεις GUP & DAN Hapkido (15/12/2017)Εξετάσεις GUP Hapkido (30/6/2017)