Εξετάσεις

Εξετάσεις GUP & DAN Hapkido (19/12/2018)Εξετάσεις GUP Hapkido (29/6/2018)