Μαύρη Ζώνη HK – Σάτζα

Μαύρη Ζώνη 3ο DAN
Κοροκίδα Δήμητρα

Μαύρη Ζώνη 2ο DAN
Νικητάκης Βίκτωρας

Μαύρη Ζώνη 1ο DAN
Νυκτερίδης Νικόλαος