Μαύρη Ζώνη HK – Σάτζα

Μαύρη Ζώνη 3ο DAN

Κοροκίδα Δήμητρα

Μαύρη Ζώνη 2ο DAN

Νικητάκης Βίκτωρας
Νυκτερίδης Νικόλαος

Μαύρη Ζώνη 1ο DAN

Ρουτσιούκης Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης
Τσοκανάς Αντώνης