Βραβεύσεις

Α.Σ. ΣΑΤΖΑ – Απονομή Διπλωμάτων Dan Hapkido (14/7/2021)